Rijk fors duurder uit met kantoren

De bouwkosten voor kantoren vallen voor de rijksoverheid gemiddeld 14 procent per vierkante meter hoger uit dan voor particuliere opdrachtgevers. De reden voor dit opmerkelijke verschil is niet duidelijk.

Dat blijkt uit een onderzoek naar prijs- en kostenontwikkeling in de bouwsector van TNO Inro en de Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) van de Universiteit van Amsterdam.

Het onderzoek werd de afgelopen maanden uitgevoerd in opdracht van vijf ministeries. Het beslaat de periode tussen 1990 en 2000. In totaal heeft de overheid toen 145 miljoen euro méér betaald dan private opdrachtgevers zouden hebben uitgegeven voor hetzelfde vloeroppervlak. Het prijsverschil ten nadele van het rijk bedraagt ongeveer honderd euro per vierkante meter.

TNO Inro en SEO noemen het kostenverschil ,,opmerkelijk'', maar zij willen geen definitieve conclusies trekken uit hun bevindingen. Als mogelijke oorzaken noemen ze de verschillen in regelgeving en kwaliteit, het bouwen op duurdere locaties en een andere wijze van aanbesteding bij de rijksoverheid.

Volgens hoogleraar vastgoedontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen E. Nozeman is het verschil in eisenpakket de meest logische oorzaak. ,,Maar, hoewel lastig te bewijzen, ook loslippigheid van ambtenaren over bijvoorbeeld het beschikbare budget is een mogelijke verklaring.''

De onderzoekers stellen ook vast dat het rijk 20 euro per vierkante meter méér betaalt dan de lagere publiekrechtelijke lichamen. In totaal hebben lagere overheden over de bestudeerde periode 11,3 miljoen euro meer betaald dan de private sector zou hebben gedaan.

Zowel justitie, de NMa als een parlementaire enquêtecommissie doen momenteel onderzoek naar de bouw. Dit naar aanleiding van mogelijke illegale prijsafspraken tussen bouwbedrijven, corruptie en omkoping van ambtenaren.

www.nrc.nl: dossier Bouwfraude

    • Rob Schoof
    • Freek Staps