Marten Fortuyn 1

Met grote treurnis las ik het Hollands Dagboek van Marten Fortuyn (Z, 27 juli), de broer van wijlen Pim Fortuyn. Hij schrijft daarin onder meer: ,,Ik heb nog niet mijn dood beleefd en dood door zelfmoord – een idee voor jou Volkert?'' Ook lees ik: ,,Dus Volkert spreek, zo niet, dan spreek ik jou nog wel.Ik zeg duidelijk `spreek', want ik ben geen man van geweld. Je hebt nog steeds kans om tot inkeer te komen.'' Ik kan mij niet voorstellen, dat er iemand zou zijn die met Marten Fortuyn zou willen praten. Deze man is volgens mij onbetrouwbaar en onberekenbaar. Dat de volledige herbegrafenis is uitgezonden op de televisie, is een schande. Er is niets anders gedaan dan politieke munt te slaan uit deze tragische gebeurtenis.

Even verderop lees ik: ,,De Haagse luiken blijven dicht. Na achterkamertjesoverleg is Ad Melkert voorgedragen voor een functie bij de Wereldbank.'' Als één partij zich schuldig heeft gemaakt aan achterkamertjesoverleg in de Nederlandse politiek, dan is het de LPF. Laat Marten Fortuyn eens een half uurtje gaan praten met Ferry Hoogendijk. Die geeft immers het ene na het ander baantje weg. En dat was juist waar zijn broer Pim zo tegen was. Ten slotte lees ik: ,,Geld zal geen probleem zijn. Na je veroordeling benen wij je uit tot op het bot, inclusief de inkomsten van je memoires.'' Met zo'n houding komt Marten Fortuyn er niet. Ik wens hem veel wijsheid en sterkte toe, maar deze houding werkt averechts.