LPF kritiseert keus rechter

De LPF-fractie in de Tweede Kamer twijfelt aan de onpartijdigheid van een van de rechters in het proces tegen de verdachte van de moord op Pim Fortuyn, dat over een week begint. Strafrechtdeskundigen noemen de kritiek op rechter A. Vermolen ,,onbegrijpelijk'' en ,,apekool''.

Vice-fractievoorzitter F. Hoogendijk noemde Vermolen gisteren een ,,radicale beroepsactivist'' omdat hij vroeger werkzaam was voor Vluchtelingenwerk Nederland, dat zich inzet voor de belangen van onder anderen asielzoekers. Hij zou volgens Hoogendijk illegale asielzoekers aan een pas hebben geholpen. Hoogendijk vindt dat Vermolen nooit tot rechter had mogen worden benoemd en eist dat hij zich terugtrekt.

Hoogleraar strafrecht F. Rüter vindt de uitspraken van Hoogendijk ,,buitengewoon onverstandig''. ,,Het is in het belang van iedereen, ook de LPF, dat het proces nuchter en rustig wordt gevoerd zonder verdachtmakingen op voorhand'', zegt Rüter, die van ,,karaktermoord'' op Vermolen spreekt. Bovendien, zegt de hoogleraar, is het ,,zonder precedent'' dat politici zich op z'n manier bemoeien met de rechtspraak. Volgens Rüter is het aanwijzen van rechters in strafzaken een zeer zorgvuldige procedure. ,,Het komt uiterst zelden voor dat een rechter partijdig blijkt te zijn.''

Dat Vermolen actief was voor Vluchtelingenwerk doet niet ter zake, zegt oud-hoogleraar H. Schermers, die zich veel met partijdigheidsvraagstukken heeft beziggehouden. Alleen als verdachte Van der G. ook nauwe banden zou hebben gehad met die organisatie, had er sprake kunnen zijn van belangenverstrengeling, zegt Schermers. Maar in zo'n geval zou de rechter zich hebben `verschoond': hij zou hebben geweigerd als rechter in het proces op te treden. [Vervolg RECHTER: pagina 3]

RECHTER

Geschokte reacties

[Vervolg van pagina 1] Tweede Kamerlid F. Halsema (GroenLinks) is geschokt door de uitlatingen van Hoogendijk over vermeende partijdigheid van rechter Vermolen in de zaak tegen Volkert van der G. ,,Het fatsoen begint met de onderkenning van de scheiding der machten'', stelt ze. ,,Politici gaan niet over de selectie van rechters.''

Ook wijst Halsema erop dat er desnoods altijd nog wraking mogelijk is voor de partijen. ,,Het rechtsstelsel kent op die manier zijn eigen correctie-mechanisme'', zegt ze. Zo'n verzoek om een rechter van de zaak af te halen kan alleen worden gedaan door de advocaten van Van der G. of door de aanklager in het proces en nooit door een politieke partij of door familieleden van het slachtoffer.

Woordvoerder Janssen van Raay van de LPF-fractie is het overigens niet eens met vice-fractievoorzitter Hoogendijk. Hij vindt de LPF-fractie niet de aangewezen partij om te oordelen over de kwaliteit van de rechters. ,,Dat moeten de familieleden van Fortuyn doen'', aldus Janssen van Raay. ,,Als zij bezwaar hebben tegen de rechter, moeten zij hem wraken. Wij moeten ons neerleggen bij het besluit van de familie.''

De broer van Pim Fortuyn zei gisteravond echter alle vertrouwen te hebben in de onafhankelijkheid van Nederlandse rechters. ,,Wij maken geen bezwaar tegen welke rechter dan ook'', aldus Marten Fortuyn.

Hoogleraar Schermers vindt de uitlatingen van Hoogendijk schadelijk. ,,In principe is het niet netjes om zaken die hangend zijn voor de rechter in de media te bespreken. In Groot-Brittannië is dit verboden omdat het rechters kan beïnvloeden. In Nederland zijn we daar niet zo streng in.''

De rechtbank van Amsterdam heeft laten weten geen aanleiding te zien Vermolen te vervangen.

analyse: pagina 3