Khadija Arib

Gespannen maar niet hoopvol heb ik het Zaterdags Bijvoegsel van 27 juli afgewacht om te zien of het Tweede-Kamerlid mevrouw Khadija Arib (PvdA) zou reageren op de brieven van Jo Cortenraedt (Z, 6 juli) en de anonieme Marokkaanse (Z, 20 juli) die ingaan op het interview met haar in het Bijvoegsel van 8 juni. Tevergeefs. Het is toch niet te geloven dat een volksvertegenwoordiger de kritiek op haar standpunten zo doodzwijgt als mevrouw Arib doet. Alleen al het feit dat in Marokkaanse kring kritiek blijkbaar slechts anoniem geleverd kan worden, zou mevrouw Arib te denken moeten geven. Laat zij toch alsjeblieft ingaan op onder meer de stellingen van deze vrouw: ,,Arib lijkt eerder de spreekbuis van de conservatieve eerste generatie Marokkanen'' en ,,lijkt ook zij ingekapseld in de uiterst behoudende en naar binnen gekeerde Marokkaanse gemeenschap in Nederland''. Zulke beweringen kun je toch niet over je kant laten gaan, als je voor de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer zit. Kom op, mevrouw Arib, wees een volksvertegenwoordiger en reageer!