Elsbeth Etty

Mevrouw Elsbeth Etty kan zich (Z, 13 juli) ,,geen ergere vorm van ontmenselijking voorstellen'' dan de `grap' van de Palestijnse familie, die een klein kind behangen met bommen fotografeerde. Nu, ik heb ook moeite mij ,,ergere vormen van ontmenselijking'' voor te stellen dan deze 'grap', of het zou de joodse ethiek in psalm 137 moeten zijn, vers 9, die diegene gelukkig prijst ,,die uw kinderkens zal grijpen en tegen de rots verpletteren''.