`Drink water uit fles'

Water uit flessen of een eigen waterzuivering in je huis. Het lijken fenomenen uit verre landen of de verre toekomst, maar ook in Nederland zijn ze op korte termijn niet langer ondenkbaar. Nederland kan namelijk niet altijd water uit de kraan blijven drinken. Dat vindt F. Stadler, voorzitter van de werkgroep water van de ondernemersorganisatie VNO-NCW.

Drinkwater is volgens hem te schaars en te duur om de auto mee te wassen en de tuin mee te besproeien. Toch wordt ongeveer 90 procent van het drinkwater gebruikt voor de ramen, de douche en de wasmachine. De oplossing van Stadler: zet water van mindere kwaliteit op de leiding en haal het drinkwater ergens anders vandaag.

Sommige nieuwbouwwijken zijn al uitgerust met een andere oplossing: één waterleiding om te drinken en één voor andere doeleinden. Dat is een dure oplossing. Bovendien is het bij de meeste woningen niet haalbaar om nu nog een apart drinkwaternet aan te leggen, stelt Stadler.

Dus vindt hij dat Nederland – en het nieuwe kabinet voorop – aan andere oplossingen moet gaan denken. ,,Misschien moeten we water uit de fles gaan drinken'', oppert hij. ,,Een paar drinkwaterfabrieken zijn goedkoper dan een apart drinkwaternet.'' Zeulen met liters water uit de supermarkt is geen pretje, geeft Stadler toe. Maar dat is volgens hem niet zo erg, want de consument moet zich er van bewust worden dat schoon drinkwater een schaars goed is. ,,Ik had ook voor een voorlichtingscampagne kunnen pleiten, maar dat heeft weinig effect. We kunnen water ook op de bon gooien of schreeuwend duur maken. Dan is flessenwater misschien nog niet zo gek'', zegt hij. Stadler doet zijn uitspraken op persoonlijke titel. VNO-NCW distantieerde zich gisteren van diens opvattingen.