De Week

Dat Nederland vervuilt, beseft u. Dat in het algemeen de verslonzing om zich heen grijpt, zich als een virus in de samenleving nestelt, steevast van plan er niet meer weg te gaan, verontrust u. Dat de vuilnisdienst van Rotterdam daar anders over denkt, verrast u? In de kelders van Katendrecht krioelen de ratten. Wie meent dat deze stad smerig is `lult uit zijn nek', verklaarde een hoge functionaris van de Roteb. Op zijn vuilniswagens staan dichtregels, als parels voor de zwijnen.

Een panel van zes Amerikaanse economen verklaarde op 26 november vorig jaar de hoogconjunctuur in de VS voor dood. Volgens het panel, wiens geschiedenis teruggaat tot 1920 – dus voor Amerikaanse begrippen heel oud en dus heel achtenswaardig – was in maart van dat jaar een einde gekomen aan de langste expansie in de Amerikaanse economie. De zes verklaarden dat in diezelfde maand de recessie was begonnen.

Een bulderend gelach klonk op. Dat het met de Amerikaanse economie niet goed ging, beweerde al menigeen. Maar de verklaring van het panel klonk om haar precisie pedant en daarom lachwekkend. Bovendien logenstraften officiële cijfers de uitspraak van de hooggeleerden. Die cijfers vielen reuze mee. Tot deze week. Het panel had het juist gezien. Op zichzelf al een wonder, want economen staan er niet om bekend dat zij met hun wetenschappelijke inzichten gelijk hebben.

In de eerste drie kwartalen van 2001 is de Amerikaanse economie gekrompen, zo gaf het ministerie van Handel toe. Daardoor was de groei over heel 2001 niet 1,2 procent, zoals aanvankelijk gemeld, maar een schamele 0,3 procent.

En 2002 begon wel heel sterk – met 5 procent groei in het eerste kwartaal, dat wil zeggen op jaarbasis – maar zakte in het tweede kwartaal in tot 1,1 procent. Eén troost. Het laatste cijfer is net zo onbetrouwbaar als de cijfers die zo lang de recessie loochenden. Dus het kan later meevallen. Maar ook niet. Tenslotte is het consumentenvertrouwen harder geslonken dan waarop financiële markten hadden gehoopt. Oorzaak: beursmalaise en boekhoudschandalen.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een onderzoek begonnen naar AOL Time Warner – destijds door menigeen toegejuicht als de bekroning van samenwerking tussen de `oude' (Time Warner) en de `nieuwe' economie (AOL). Het mediaconcern wordt verdacht van knoeien met de boekhouding bij zijn internetdivisie.

De financiële ex-top van het failliete telecombedrijf Worldcom is door de FBI gearresteerd.

Qwest heeft toegegeven gefraudeerd te hebben. Qwest was de partner van KPN in het bankroete KPNQwest, waar over de boekhouding ook onduidelijkheid bestaat. In de tijd dat Qwest zijn omzet kunstmatig verhoogde hebben topmanagers van dit Amerikaanse telecombedrijf voor zo'n half miljard dollar op hun aandelenopties verdiend.

Waarmee bewezen is dat opties op eigen aandelen de kat op het spek binden is, zeker als ze niet ten laste komen van het bedrijf. General Electric is nu het vierde Amerikaanse bedrijf dat daarmee vrijwillig een begin heeft gemaakt. Wie niet volgt, of het nu in Amerika of elders is, zal dat in de beurskoers wel voelen.

Martin Ebner, in corporate Europe gevreesd om zijn meedogenloos op de huid zitten van topmanagers, werd gedwongen zijn vier beleggingsfondsen te verkopen. De Zwitser heeft wegens de beursmalaise meer dan 3,4 miljard euro verloren. Ebner moest bovendien een deel van zijn belangen in grote Zwitserse beursfondsen van de hand doen. In menig vuistje wordt gelachen?

In Duitsland is de topman van Bertelsmann de laan uitgestuurd. Door de grootaandeelhouder van het mediaconcern, die ontevreden was over de resultaten van sommige divisies en over de stijl van diens leidinggeven. Daarmee is na British Telecom, KPN, Vivendi en Deutsche Telekom opnieuw de trend bevestigd die in Europa gangbaar wordt: wie als topmanager onder de maat presteert kan zijn biezen pakken. Niet te verwarren met een topambtenaar zijn congé geven.

De nieuwe minister van Economische Zaken (LPF) heeft zijn ambtenaren verboden het bordes voor het departement voor de lunch te gebruiken. Dat bordes is geen terras, vindt de minister.

Nu nog een minister die de lult-uit-zijn-nek-Nederlander verbiedt van zijn stad, van dit land een gribus te maken.