Toename vervoer van goederen

In Nederland is vorig jaar 2,5 procent meer goederen vervoerd dan in 2001. Vooral het vervoer per binnenschip en per pijpleiding zijn gestegen, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Totaal is vorig jaar voor bijna 1,5 miljard ton aan goederen opgehaald en weggebracht. Het meeste transport gebeurt over de weg: 74 procent. Driekwart hiervan wordt verzorgd door het beroepsmatig vervoer, dat licht is gestegen ten opzichte van 2000. Over zee en door de lucht is in 2001 vrijwel evenveel vervoerd als een jaar eerder. Het vervoer per spoor is licht afgenomen.