Personalia: M. Falke-De Hoogh

Bisschop A. van Luyn van Rotterdam heeft M. Falke-De Hoogh per 1 september benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor de pastoraal werkers in zijn bisdom. Falke (1962) volgt J. Evers op, die geestelijk verzorger in het Leids Universitair Medisch Centrum is geworden. Na haar studie theologie en wijsbegeerte werkte Falke in het pastoraat van het bisdom Rotterdam, onder meer als ziekenhuispastor. Een bisschoppelijk gedelegeerde is namens de bisschop verantwoordelijk voor de studerende en beginnende pastoraal werkers. Het bisdom Rotterdam telt nu 103 pastoraal werkers, van wie 49 in parochies en 54 elders, zoals ziekenhuizen en instellingen.