Moskou blijft dreigen met inval in Georgië

Rusland heeft opnieuw gedreigd met een invasie in de Pankisi-vallei in Georgië, om daar Tsjetsjeense rebellen onschadelijk te maken.

In wat wordt gezien als een nieuwe, serieuze waarschuwing aan het adres van buurland Georgië zei gisteren generaal Georgi Tsjpak, commandant van de Russische luchtlandingstroepen, dat zijn mannen klaar staan om in de Pankisi-vallei in te grijpen. ,,We zijn militairen en als we het bevel krijgen in te grijpen, zijn we klaar om onze missie uit te voeren'', aldus de generaal. Hij onderstreepte echter dat ,,een eenzijdige actie'' niet door de Russen wordt ondernomen.

De plaatsvervangende stafchef van de Russische strijdkrachten, Aleksej Volin, liet zich gisteren ook over de kwestie uit. ,,Pankisi gaan de Russische publieke opinie aan. De Russische politici kunnen dus niet werkeloos aan de kant blijven staan'', aldus de generaal. ,,De politici hebben daarom het warrige, vage taalgebruik dat door het diplomatieke protocol wordt voorgeschreven ingeruild voor een taalgebruik dat wordt begrepen door de Russische kiezers en belastingbetalers.'' De door de Russen aangestelde premier van Tsjetsjenië, Stanislav Iliasov, zei gisteren dat een Russische invasie in Georgië ,,noodzakelijk'' is om een eind te maken aan de opstand van de separatisten. Russische militaire waarnemers als Pavel Felgenhauer gaan er inmiddels van uit dat de Russische troepen daadwerkelijk op korte termijn de Pankisi-vallei binnen zullen vallen.

De afgelopen dagen hebben Russische politieke en militaire leiders onomwonden gepleit voor een inval in het Pankisi-dal in het noordoosten van Georgië, op de grens met Tsjetsjenië, omdat de Georgische autoriteiten niet in staat of bereid zouden zijn om Tsjetsjeense rebellen, die het dal als schuilplaats en operatiebasis gebruiken, te weren. Het dal is moeilijk toegankelijk en dun bevolkt. Volgens waarnemers zitten er rond zesduizend Tsjetsjeense burger-vluchtelingen in het dertig kilometer lange en drie kilometer brede dal, maar ook naar schatting 1500 Tsjetsjeense strijders. De Russische dreigementen hebben betrekking op het optreden van een groep van zestig Tsjetsjenen die eerder deze week slag leverden met Russische grenstroepen. Volgens Moskou zijn in totaal dertig Tsjetsjenen en acht Russen in de strijd gesneuveld.

Zoals de Russen blijven hameren op de noodzaak, de Pankisi-vallei binnen te vallen, zo blijven de Georgiërs verzekeren dat hun geen blaam treft. De Georgische minister van Buitenlandse Zaken, Irakjli Menagarisjvili, herhaalde dat gisteren nog eens in een vraaggesprek met het Russische blad Vremja Novostej. Hij sloot ook een gezamenlijke militaire operatie van de Georgiërs en de Russen in de Pankisi-vallei categorisch uit. Zo'n operatie zal ,,nooit'' plaatsvinden.

Inmiddels is een ruime meerderheid van de Russen voor vredesbesprekingen met de Tsjetsjenen. Volgens de gisteren gepubliceerde resultaten van een opiniepeiling van het instituut Vtsiom is 61 procent van de Russen voor vredesoverleg en wil 29 procent de militaire operaties tegen de Tsjetsjenen voortzetten. Overigens vindt 86 procent van de Russen dat de Tsjetsjeense rebellen deel uitmaken van het internationale terrorisme.