Lichte verdenking van MKZ bij koe in Drenthe

Een rund op een veehouderij in het dorp Nieuw-Schoonebeek in Drenthe is mogelijk met mond- en klauwzeer besmet. Het dier reageerde positief op een bloedproef.

In afwachting van de uitslag van een tweede, uitgebreidere test, die begin volgende week wordt verwacht, is het bedrijf door de Rijksdienst voor keuring van Vee en Vlees op slot gezet.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Landbouw gaat het niet om een ernstige verdenking. ,,Er is geen enkele aanwijzing dat er op het bedrijf MKZ is. Vermoedelijk heeft de bloedproef een `vals positieve' uitslag gegeven. Omdat de test niet volledig betrouwbaar is, komt het geregeld voor dat de uitslag van een bloedproef niet correct is. ,,Eén op de honderd testen geeft zo'n valse uitslag'', aldus de woordvoerder.

Een dierenarts heeft bij de runderen op het bedrijf in Nieuw-Schoonebeek geen koorts of blaasjes aangetroffen, ziekteverschijnselen die wijzen op MKZ. Bij de Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie (NLTO) zijn verder ook geen verontruste reacties van boeren binnengekomen. Het rundveebedrijf in Drenthe exporteert runderen naar Polen. Voordat de dieren op transport gaan, wordt via een bloedmonster gecontroleerd of ze niet met het MKZ-virus besmet zijn. Soms kunnen deze exporttesten niet garanderen dat een beest MKZ-vrij is. Het kan dan echter ook gaan om een vervuild monster of de constatering van enkele antistoffen.

Nederland werd vorig jaar getroffen door een MKZ-crisis. Op 26 bedrijven in Overijssel, Gelderland en Friesland werden besmette dieren aangetroffen. Uit voorzorg werden 260.000 dieren afgemaakt. Sinds de crisis zijn er geen boerderijdieren in Nederland meer geweest met symptomen die op de veeziekte kunnen wijzen.

Een woordvoerder van land- en tuinbouworganisatie LTO wees vandaag op de schok die een MKZ-verdenking, hoe zwak dan ook, in een regio weer teweeg kan brengen. Onlangs bleek uit onderzoek naar de sociaal-psychologische gevolgen van de crisis op de Veluwe en in Noordoost-Friesland dat de helft van de boeren daar het geloof in rechtvaardigheid is kwijtgeraakt. Een kwart van de agrariërs lijdt aan depressies.

Bij een zesjarige koe In de Friese gemeente Skarsterlân (Joure) is eerder deze week BSE vastgesteld. Sinds 1997 is dit het het 41ste BSE-geval in Nederland, het dertiende dit jaar. De koe Freddy was op 16 juli ter destructie aangeboden. De overige 88 koeien op het bedrijf zijn zoals gebruikelijk geruimd, maar bij geen ervan werden verschijnselen van BSE aangetroffen.