EU straft accountant om kritiek

De Europese Commissie is een disciplinaire procedure begonnen tegen een ex-hoofdaccountant, omdat zij publiekelijk zwakheden in het verouderde boekhoudsysteem heeft gehekeld. Volgens een woordvoerder zijn er ,,duidelijke aanwijzingen'' dat Marta Andreasen het personeelsreglement heeft overtreden.

De Spaanse Marta Andreasen trad op 1 januari van dit jaar bij de Europese Commissie in dienst met als opdracht het boekhoudsysteem te verbeteren, waardoor het budget van de Europese Unie (ruim 90 miljard euro per jaar) beter kan worden gecontroleerd. Al in mei van dit jaar werd Andreasen uit haar functie van chef-accountant gezet en overgeplaatst naar een administratieve functie wegens conflicten met haar chefs over de verbetering van de boekhouding.

Sindsdien kritiseerde Andreasen meermalen in de media het boekhoudsysteem. In een interview met de BBC zei ze gisteren nog dat er een ,,groot risico van fraude'' is door de gebrekkige boekhouding. Ook gaf ze gisteren samen met een Britse Europarlementariër een persconferentie in Londen. Eerder sprak ze met het blad Financial Times. Andreasen werd al eerder geschorst in haar vorige baan bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) na kritiek op de boekhouding daar.

De Europese Commissie nam gisteren openlijk stelling tegen de ex-hoofdaccountant. Eurocommissaris Michaele Schreyer (Budget) noemde het een ,,vergissing'' dat Andreasen door de Commissie in dienst was genomen. Een woordvoerder onderstreepte dat de Commissie bij haar aantreden in 1999 hervorming van de boekhouding juist tot een van haar prioriteiten maakte, nadat de vorige Commissie temidden van beweringen over fraude moest aftreden. Zo wordt overgeschakeld van een boekhouding op kasbasis naar een meer bedrijfsmatig systeem.

Volgens de woordvoerder bevat de kritiek van Andreasen ,,niets nieuws'' en heeft de Europese Rekenkamer dezelfde kritiek geuit. Vorige week gaf de Commissie een rapport van directeurs-generaal vrij met soortgelijke kritiek. ,,We hadden mevrouw Andreasen juist in dienst genomen om ons te helpen concrete stappen uit te voeren'', aldus de woordvoerder. Hij sprak dan ook tegen dat de ex-hoofdaccountant een `klokkenluider' zou zijn, die om die reden bescherming zou verdienen.