`ENCI mag geen water pompen'

De Raad van State heeft de vergunning vernietigd die de cementfabriek ENCI toestaat grote hoeveelheden grondwater te onttrekken uit de bodem ten zuiden van Maastricht.

De vergunning, in 2000 afgegeven door de provincie Limburg, is vernietigd omdat vooraf onvoldoende onderzoek gedaan is naar de geleden en te verwachten schade door de grondwaterdaling.

De uitspraak betekent een overwinning voor Maastrichtse actiegroepen en de Belgische grensgemeente Riemst in hun strijd tegen de mergelwinning in de Sint-Pietersberg.

Om de mergelgroeve droog te houden, pompt ENCI jaarlijks bijna een miljoen kubieke meter water op, het jaargebruik van 17.500 huishoudens. Het grondwater wordt in de Maas geloosd. De groeve ligt vijf meter boven zeeniveau, de omgeving, het Jekerdal, 50 meter hoger. Door het pompen zakt het grondwater, waardoor het Jekerdal verdroogt.

Door de uitspraak beschikt de fabriek niet meer over een geldende vergunning voor de droge mergelwinning in haar groeve in de Sint-Pietersberg, zegt de actiegroep ENCI-Stop. Volgens de groep moet ENCI onmiddellijk stoppen met het oppompen van het water. Dat zou de winning van mergel voor de cementproductie stilleggen.

Volgens ENCI en provincie kan ENCI terugvallen op een oude vergunning, uit 1993. Die zou nog van kracht zijn, en biedt ENCI ruimte om 1 miljoen kubieke meter water op te pompen. Juridisch is het niet zeker of ENCI met de oude vergunning vooruit kan. In 1996 heeft de provincie zich bij de Raad van State namelijk verplicht de oude vergunning te laten eindigen op 1 januari 2000. De provincie zegt dat door ,,een ambtelijke fout'' de oude vergunning nooit is gewijzigd, waardoor die nog steeds geldig zou zijn. Waarom de vergunning, na het ontdekken van de ,,fout'' eerder dit jaar, niet alsnog is aangepast, kon de provincie niet zeggen.