Dialecten 2

In het artikel `Honderd talen met pech' (Boeken, 19.07.02) schrijft H. Brandt Corstius: `... dat is Nicoline van der Sijs voor de Nederlandse woorden', gevolgd door: `Haar loffelijke Etymologiewoordenboek uit 1990 ...'.

Het Etymologisch woordenboek van Van Dale is geenszins door haar samengesteld doch door Dr. P.A.F. van Veen. Ik citeer de titelpagina: `Etymologisch woordenboek. De herkomst van onze woorden door dr. P.A.F. van Veen in samenwerking met drs. Nicoline van der Sijs'.

Die samenwerking was, althans wat betreft de behandeling van de Nederlandse woorden, nihil. Voorts is de eerste druk niet in 1990 doch in 1989 verschenen.