Convenant tegen misbruiken drank

De gemeente Terschelling moet een convenant opstellen om drankmisbruik van vakantievierende jongeren op het waddeneiland tegen te gaan. Dat schrijft het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) in een brief aan de gemeente.

Op Terschelling zijn de afgelopen twee weken zeven jongeren in de leeftijdscategorie van veertien tot zestien jaar met verschijnselen van alocoholvergiftging afgevoerd naar ziekenhuizen op het vasteland.

Volgens het NIGZ is de gemeente te passief in het bestrijden van het drankmisbruik. Ook de plaatselijke PvdA-fractie vindt dat de gemeente meer moet doen om de problemen aan te pakken. ,,Het is belangrijk om eerst naar de oorzaak te kijken van de excessen die zich de afgelopen weken hebben voorgedaan op Terschelling'', aldus fractievoorzitter T. de Jong. ,,Dan pas kun je andere stappen ondernemen. Een convenant zou dan een oplossing kunnen zijn. Er moet op zijn minst meer en beter overleg komen tussen artsen, politie, campinghouders en horeca.''

Het NIGZ is met een aantal jonge alcoholvoorlichters van de campagne `Ben jij sterker dan drank?' ook vertegenwoordigd op Terschelling. ,,Maar een grote groep jongeren blijkt ongevoelig voor voorlichting'', constateert NIGZ-directeur J. Krosse. De alcoholvoorlichters hebben sterk de indruk dat een deel van de jongeren naar Terschelling komt om zich ,,dagelijks te bezatten, zonder de consequenties daarvan te willen kennen''.

Krosse: ,,Deze mensen brengen willens en wetens hun eigen gezondheid in gevaar. Er moet iets worden ondernomen voordat het echt uit de hand loopt en er een dode valt. De gemeente heeft de wettelijke plicht toe te zien op de volksgezondheid, maar onderneemt niets.''

Het NIGZ wil samen met de gemeente een modelconvenant opstellen om drankmisbruik tegen te gaan. Dit convenant omvat onder meer afspraken met campinghouders en winkeliers om toe te zien op de hoeveelheid alcoholhoudende drank die aan jongeren wordt verkocht. ,,Het moet voor jongeren niet mogelijk zijn om stapels bierkratten en kratten gedistilleerde drank tegelijk te kunnen halen in kampwinkels en supermarkten'', aldus Krosse.

De gemeente Terschelling wil nog niet inhoudelijk reageren op het voorstel van het NIGZ. ,,We staan er in elk geval niet negatief tegenover, maar moeten de voorstellen eerst nader bestuderen'', aldus een woordvoerder.