Wapenexport

Westerse landen en internationale organisaties als de Verenigde Naties en de Europese Uniemanoeu- vreren zich geregeld in de schijnwerpers om hun idealen van democratie, mensenrechten, en kapitalisme te promoten in derde wereld landen.

Met enige verbazing las ik dan ook in het artikel `Kalasjnikov-verkopers op plastic schoenen', dat juist deze westerse landen de grootste wapenexporteurs ter wereld zijn, en dat het veelal de derdewereldlanden zijn die deze wapens importeren (NRC Handelsblad, 30 juli).

Enigszins hypocriet, lijkt mij: verbaal het democratisch evangelie belijden en respect voor mensenrechten prediken, doch de feiten indiceren een innige omhelzing van het kapitalisme.