Pleidooi voor betere controle op sofi-nummers

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) wil dat er een loket komt waar werkgevers de identiteitspapieren van hun werknemers kunnen controleren. Volgens het UWV kunnen werkgevers op dit moment nauwelijks nagaan of een paspoort of sofi-nummer van een werknemer of een sollicitant wel klopt.

,,Dit heeft te maken met allerlei privacywetgeving'', zegt een woordvoerder van het UWV. ,,Werkgevers zijn daardoor onvoldoende op controle toegerust.'' Een werkgever die op het punt staat een nieuwe werknemer in dienst te nemen, krijgt nu niet van instanties als de Belastingdienst of het UWV te horen of de papieren kloppen. Het uitvoeringsorgaan, dat onder meer de verstrekking van WAO- en WW-uitkeringen regelt, stuitte eerder na een tweejarig onderzoek op grootschalige fraude door duizenden illegalen met sofi-nummers.

Via sofinummers van overleden personen, geëmigreerde Nederlanders en teruggekeerde buitenlanders naar eigen land, weten illegalen toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt en gebruik te maken van allerlei sociale voorzieningen.

,,Eigenlijk is de werkgever die deze mensen in dienst nemen weinig te verwijten'', stelt de UWV-zegsman.

Volgens hem kunnen ondernemers wel bij de Vreemdelingendienst langsgaan met een kopie van een paspoort, maar blijken werkgevers dat al gauw een te grote stap te vinden. ,,In de praktijk werkt deze controlemogelijkheid dus niet.''