Onderzoek naar Raad voor de Journalistiek

De sectie journalistiek van de Rijksuniversiteit Groningen gaat de Raad voor de Journalistiek onderzoeken. Het onderzoek staat onder leiding van hoogleraar Journalistiek Harry Lockefeer.

Het Bedrijfsfonds voor de Pers steunt het onderzoek met een bijdrage van 25.000 euro. Het onderzoek moet onder meer inzicht geven in de vraag welke rol de Raad voor de Journalistiek speelt en hoe de raad functioneert.

Bovendien moet duidelijk worden of journalistieke normen aan trends onderhevig zijn. Hoogleraar Lockefeer: ,,De raad heeft veel uitspraken gedaan, maar we willen weten wat de rode draad in die uitspraken is.''

De Raad voor de Journalistiek bestaat uit journalisten en andere deskundigen. Ze geven oordelen over journalistieke kwesties naar aanleiding van klachten. De raad, die jaarlijks tientallen uitspraken doet, kan geen sancties opleggen. Media zijn evenmin verplicht rectificaties te plaatsen, al wordt het oordeel van de raad wel altijd geplaatst in het vakblad De Journalist.

Het Bedrijfsfonds voor de Pers wil met de subsidie het `debat' over het bestaansrecht van de raad `verdiepen'. Binnen en buiten de journalistiek klinkt soms kritiek op de raad, omdat de uitspraken te vrijblijvend zouden zijn.

In november vorig jaar noemde oud-VVD-politicus en EU-commissaris Frits Bolkestein de Raad voor de Journalistiek nog een `onvoldoende' instrument om journalistieke `tekortkomingen teniet te doen'.