Na 23 jaar positieve aanbeveling

De Amerikaanse Senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen heeft de Senaat aanbevolen een 23 jaar oud VN-verdrag over vrouwenrechten te ratificeren, in navolging van 170 andere landen. De commissie, waar de Democraten in de meerderheid zijn, gaat voorbij aan de bezwaren van de regering Bush. Die is onder druk van de conservatief-christelijke lobby van mening dat het verdrag, de Conventie voor opheffing van alle vormen van vrouwendiscriminatie (CEDAW), kan worden misbruikt door feministische groeperingen en voor anti-christelijke maatregelen. De conservatieven in de regering geloven bijvoorbeeld dat de CEDAW de omstreden Chinese bevolkingspolitiek, de legalisering van prostitutie of abortus bevordert.