Moskou kwaad op Georgië

Rusland heeft gisteren de toon tegen Georgië verscherpt met een aanval op vermeende laksheid van de Georgische autoriteiten jegens Tsjetsjeense rebellen die de Pankisi-vallei in Georgië als schuilplaats zouden gebruiken.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Igor Ivanov, beschuldigde Georgië ronduit van ,,agressie''. In een onderhoud met zijn Amerikaanse ambtgenoot vergeleek Ivanov het optreden van Tsjetsjenen die vanuit Georgië opereren met dat van guerrilla-strijders in Kashmir. ,,Acties als deze door internationale terroristen kunnen niet anders dan agressie worden genoemd. Als de Georgische leiding niet in staat is dit probleem op te lossen, moet de internationale gemeenschap optreden'', aldus Ivanov.

President Poetin decoreerde gisteren demonstratief een Georgische herder, die de Russische troepen in Tsjetsjenië had gewaarschuwd voor de komst van Tsjetsjenen vanuit de Pankisi-kloof. Poetin vroeg voor de draaiende tv-camera generaal Konstantin Totski, chef van de Russische grensbewaking, of de Georgische autoriteiten van de acties van de Tsjetsjenen op de hoogte waren. Toen Totski instemmend antwoordde, zei Poetin dat het wel heel merkwaardig was dat niet de Georgische autoriteiten maar de herder de Russen had gewaarschuwd. ,,Simpele lieden in Georgië nemen een verantwoordelijkere en betere houding jegens Rusland aan dan functionarissen'', aldus Poetin.

De voorzitter van de Russische Federatieraad – de `Eerste Kamer' van het Russische parlement – zei gisteren dat Rusland ,,het voorbeeld van Israël moet volgen'' en terroristen buiten de eigen grenzen moet achtervolgen. De commandant van de Russische troepen in Tsjetsjenië zei daarop dat dergelijke acties over de grens ,,op dit moment nog niet nodig zijn''. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde gisteren tegen elke schending van de Georgische soevereiniteit.

In Georgië is gisteren opnieuw tegengesproken dat een Tsjetsjeense eenheid vanuit de Pankisi-vallei heeft geopereerd. President Edoeard Sjevardnadze zei over minister Ivanovs beweringen dat zij ,,elke ethische limiet te buiten gaan en simpelweg onwaar zijn''. Eerder beschuldigde Georgië de Russische luchtmacht van grensschendingen; gevechtshelikopters zouden in de Pankisi-vallei hebben gebombardeerd. Sjevardnadze herhaalde gisteren ,,verontwaardigd'' te zijn over die acties.

De betrekkingen tussen Rusland en Georgië zijn al slecht sinds de Sovjet-Unie eind 1991 uiteenviel. De vermeende aanwezigheid van Tsjetsjenen in de Pankisi-vallei is maar een van vele conflicten. De vallei, die grenst aan Tsjetsjenië, is moeilijk toegankelijk en dun bevolkt. De mensen die er wonen zijn verwant aan de Tsjetsjenen. Georgië zegt alles te doen om te voorkomen dat er Tsjetsjeense strijders uit de opstandige deelrepubliek komen.