Huursubsidie voor juli niet uitbetaald

Duizenden rechthebbenden hebben nog steeds geen huursubsidie ontvangen voor de maand juli. Dat heeft het ministerie van Volkshuisvesting, belast met de uitkering van de subsidies, bevestigd.

De subsidie wordt gewoonlijk aan het eind van de voorafgaande maand uitgekeerd.

Volgens een woordvoerder van het ministerie zijn ongeveer 3.000 mensen gedupeerd. De problemen zouden zijn ontstaan doordat hun adres- of inkomensgegevens onvolledig of onjuist zijn. De hoogte van de huursubsidie wordt ieder jaar in juli opnieuw bepaald, tegelijk met de huurstijging. Op dat moment worden ook de gegevens getoetst.

Sinds juli is het ministerie van VROM belast met de verstrekking van de huursubsidies. Tot nu toe was die taak ondergebracht bij de woningbouwcorporaties. Maar volgens woordvoerder Martijn van Baarsen van het ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheheer zijn de problemen niet veroorzaakt door de overgang. ,,Wij zijn op onze taak berekend.''

In totaal ontvangen ongeveer een miljoen huishoudens in Nederland huursubsidie. Bijna een kwart van die huishoudens heeft de toelage vorige maand twee weken te laat ontvangen als gevolg van het toetsen van de gegevens. Volgens Van Baarsen zal dat scenario zich deze maand niet herhalen. ,,De problemen blijven nu beperkt tot de 3.000 mensen die ook nog geen subsidie voor juli hebben ontvangen.''

Directeur Peter Boerenfijn van Aedes, de branche-organisatie van woningcorporaties, heeft andere geluiden gehoord. ,,Corporaties melden ons dat er opnieuw duizenden huishoudens zijn die de huursubsidie niet op tijd hebben binnengekregen. Alleen bij woningbouwcorporatie Portaal in Baarn zou het al om 1.100 huishoudens gaan.'' Portaal is een grote aanbieder met rond de 60.000 woningen in bezit. Er zijn in Nederland 619 woningcorporaties.

Wanneer mensen in de problemen dreigen te komen door het uitblijven van de subsidies, springen de corporaties bij, zegt Boerenfijn. ,,Dan schieten wij het geld voor en verrekenen we dat later weer. Niemand hoeft bang te zijn voor huisuitzettingen of incasso-maatregelen.''