Dienstensector belemmert groei in de EU

De economische groei in de EU wordt belemmerd door een gebrekkig functionerende interne markt voor diensten. De Europese Commissie uitte deze waarschuwing gisteren in een rapport over de dienstensector.

,,Bedrijfsleven en consumenten missen de kans te profiteren van betere en goedkopere diensten'', aldus Eurocommissaris Bolkestein (Interne Markt). In 1992 werd de interne markt voor goederen voltooid, maar de markt voor diensten vertoont nog altijd grote tekortkomingen. Een goede interne markt is belangrijk om de EU in 2010 tot de meest concurrerende economie te maken, zoals in 2000 op de EU-top van Lissabon is geformuleerd. In veel EU-lidstaten maakt de dienstensector 70 procent uit van de economie en de werkgelegenheid. Voor bedrijven die goederen maken blijkt dienstverlening een steeds belangrijker activiteit. Bolkestein bereidt nieuwe regelgeving voor om een eind te maken aan barrières. Ook lopen tegen lidstaten procedures wegens discriminatie van buitenlandse firma's.

Het bijna 80 pagina's tellende rapport De toestand van de interne markt voor diensten is gebaseerd op raadpleging van betrokkenen. Er staan dan ook vele voorbeelden in van belemmeringen die bedrijven ondervinden die hun diensten elders in de EU willen aanbieden. Van de Oostenrijkse bakker die afziet van een vestiging in Italië omdat hij acht vergunningen nodig heeft, tot de detailhandelsketen die 200.000 euro kwijt is aan een manager die alleen maar moet bestuderen hoe de verkoopstrategie aan te passen aan lokale wetgeving. In één lidstaat moest een buitenlandse firma voor incasso van vorderingen in elke provincie een vergunning aanvragen, waardoor honderd vergunningen nodig waren. Fiscale en sociale regels belemmeren indienstneming van buitenlands personeel.

Volgens het rapport kunnen vooral kleine bedrijven de aanpassingskosten niet opbrengen. Veel hindernissen komen voort uit ,,gebrek aan vertrouwen van sommige instanties in de kwaliteit van de rechtsstelsels van andere lidstaten''. Ook blijkt dat bescherming van nationale economische belangen in sommige lidstaten ,,nog diepe wortels'' heeft. Ondernemers en consumenten zijn vaak niet op de hoogte van hun rechten. De Commissie lanceerde daarom onlangs een plan voor verbetering van telefonische hulpdiensten in de hele EU.

    • Hans Buddingh'