Defensie

In het artikel Vacaturestop is `dom en bot instrument' (in de krant van woensdag 31 juli, pagina 3) staat dat een bezuiniging op het personeel van 69 miljoen euro bij Defensie relatief makkelijker is te realiseren dan een besparing van 38 miljoen bij Justitie omdat er bij het eerste ministerie twee keer zoveel mensen werken. In werkelijkheid betreft de bezuiniging van 69 miljoen bij Defensie slechts de 17.600 burgerambtenaren. Op de 52.000 militairen moet Defensie nog eens afzonderlijk 98 miljoen euro besparen.