Australië boos om VN-kritiek

De Australische regering heeft verontwaardigd gereageerd op het rapport van een gezant van de Verenigde Naties over de omstandigheden in het Australische asielzoekerscentrum Woomera. De vroegere Indiase opperrechter Prafullachandra Bhagwati heeft het kamp eerder dit jaar bezocht. Hij beschrijft de omstandigheden daar als ,,een menselijke tragedie''. Volgens Bhagwati is de situatie ,,onmenselijk en mensonterend''. De Australische minister van Immigratie, Phillip Ruddock, zegt dat het rapport niet objectief is en op emoties gebaseerd.

Bhagwati vindt dat veel kinderen in het kamp zijn getraumatiseerd, waardoor ze zich uit wanhoop zelf verwonden. Hij laakt ,,schending van de rechten van het kind''. Veel asielzoekers zitten lang vast. ,,Een aantal van hen verblijft er reeds twee jaar. Zij zijn gedetineerden die geen misdaad hebben begaan.'' De VN-gezant hekelt Australië ook over de gedwongen scheiding van gezins- en familieleden, om tekortschietende uitleg over hun rechten en om gebrek aan toegang van kinderen tot onderwijsfaciliteiten die met hun leeftijd overeenkomen.

Immigratieminister Phillip Ruddock verklaarde dat het rapport niet zal leiden tot een verandering van het immigratiebeleid. ,,Het detentiesysteem is effectief en weerspiegelt het soevereine recht van het land om te bepalen wie binnenkomt en hier mag blijven'', aldus de minister.

Australië zet illegale asielzoekers automatisch gevangen, doorgaans in afgelegen kampen. Asielzoekers die per boot proberen illegaal aan land te komen, worden door het land opgevangen in speciaal aangelegde kampen in arme buurlanden, zoals Papoea Nieuw-Guinea en Nauru. Die landen laten zich daarvoor door Australië betalen.

Het beleid lijkt inderdaad effectief. Sinds het incident rond het Noorse vrachtschip Tampa, dat vorig jaar honderden illegale asielzoekers dreigde af te zetten op Christmas Island zijn er, voor zover bekend, geen nieuwe bootvluchtelingen aan land gekomen. Het aantal gedetineerde asielzoekers bedraagt nog maar duizend, tegenover drieduizend een jaar geleden. Sommige asielzoekers zijn inmiddels toegelaten, andere worden gerepatrieerd.