`Algerijnen hielpen vijand in oorlog'

Het openbaar ministerie brengt een opmerkelijk wetsartikel in stelling tegen de drie van terrorisme verdachte Algerijnen die eind april werden aangehouden in Eindhoven en Bergen op Zoom. De drie worden beschuldigd van het verlenen van `hulp aan de vijand in tijd van oorlog', zoals omschreven in artikel 102 van het Wetboek van Strafrecht. Op dit delict staat een levenslange gevangenisstraf.

Het gebruik van dit artikel is opmerkelijk omdat Nederland in de strijd tegen het terrorisme nimmer officieel de staat van oorlog heeft aangekondigd. Artikel 107a van hetzelfde wetboek stelt echter dat 102 ook van toepassing is `in geval van een gewapend conflict dat niet als oorlog kan worden aangemerkt, en waarbij Nederland is betrokken'.

Volgens het OM kan de strijd tegen het terrorisme, onder meer in Afghanistan, als zodanig worden aangemerkt. Het OM verwijst bijvoorbeeld naar het in werking stellen van artikel 5 van het Noord-Atlantisch Verdrag door de NAVO, waarin de aanval op één lidstaat gelijk wordt gesteld aan een aanval op alle.

De rechtbank in Rotterdam bepaalde gisteren dat drie Algerijnen voorlopig in voorarrest blijven. De drie zouden lid zijn van de Algerijnse Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC). Deze Algerijnse groepering zou banden onderhouden met de Al-Qaeda-beweging van Osama bin Laden. Ze worden ook verdacht van het verlenen van `logistieke steun' aan het Al-Qaeda netwerk. Volgens het OM maakten de drie deel uit van een criminele organisatie, die zich bezighield met het leveren van vervalste paspoorten en rijbewijzen, mensensmokkel en drugshandel.

Tijdens de zitting gisteren in de zwaarbewaakte rechtszaal in Rotterdam werd de zaak niet inhoudelijk behandeld. Officier van justitie J. Valente gaf aan nog enige tijd nodig te hebben voor het onderzoek. Daarin wordt ook gekeken naar een mogelijk verband met de moord op de Afghaanse krijgsheer Ahmed Shah Massoud, kort voor de aanslagen van 11 september. Officier Valente verwacht in de loop van het onderzoek nog meer arrestaties.