CIDI boos op Kijk

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) is woedend op de redactie van het populair-wetenschappelijke jongerenblad Kijk. In het recentste nummer beschuldigt redacteur S. Bolt Israël van oorlogsmisdaden.

Bolt schrijft over de Zesdaagse Oorlog van 1967: ,,Egyptische krijgsgevangenen [...] werden met honderden tegelijk overhoop geschoten. Ariel Sharon [de huidige premier van Israël, red.] was destijds een Israëlische generaal. Hij weigert te zeggen of hij zijn soldaten daarvoor heeft gestraft.''

Het CIDI werd op het artikel gewezen door donateurs. Hierop verzocht adjunct-directeur H. Hirschfeld de redactie van Kijk in een brief om een gesprek. ,,Ik vraag mij af wat de bedoeling geweest kan zijn zo een eenzijdig artikel in een populair-wetenschappelijk blad op te nemen'', schrijft zij. ,,Na kennisname kan de lezer immers maar één conclusie trekken: Israël voert zonder enige reden oorlog, daartoe aangemoedigd door Amerikaans geld.''

Hoofdredacteur M. Punter van Kijk heeft nog niet gereageerd op de brief. ,,Wij vinden dit geen eenzijdig artikel'', zegt ze. ,,Om alle kanten van het conflict in het Midden-Oosten te beschrijven heb je een compleet nummer nodig.'' De auteur, Bolt, vindt zijn artikel ook niet eenzijdig. ,,Het artikel gaat in hoofdzaak over de relatie tussen de VS en Israël, niet over het actuele conflict in Israël'', zegt hij. ,,Ik probeer de lezers van Kijk te interesseren voor enkele onderbelichte achtergronden van de situatie in het Midden-Oosten.''

CIDI-directeur R. Naftaniel ziet het anders: ,,Bolt pikt een paar feiten uit een ingewikkeld conflict, die gedeeltelijk onwaar zijn, en verbindt daar de zwartste conclusies aan, bijvoorbeeld dat Israël schuldig is aan `etnische zuivering' en een `koloniale staat' is.''

Volgens Naftaniel doken de beschuldigingen voor het eerst op in 1995. Naftaniel: ,,Het was een poging vanuit de rechtse Bar-Ilan Universiteit om de toenmalige premier Rabin en de minister van Bouw en Huisvesting Ben-Eliëzer te beschadigen wegens hun betrokkenheid bij het Camp David-akkoord. Als chef-staf en generaal in de Zesdaagse Oorlog waren zij volgens de rechtse historicus Yitzhaki schuldig aan de moord op krijgsgevangenen. Drie maanden hierna werd Rabin vermoord door een student van deze universiteit.''