Schot in de roos

`En hij pakt ook nog mijn Roos af!', riep minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat onlangs op een receptie. Zij had het over Roos Vermeij (34), nummer 54 op de PvdA-lijst voor de parlementsverkiezingen van 15 mei, en haar nieuwe werkgever Jeroen Kok. Op 6 maart was de nederlaag van de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen een signaal: tijd voor Vermeij om een andere baan te zoeken. Inderdaad werd zij op 15 mei niet gekozen. Een dag later treedt ze in dienst bij Translink Systems (TLS).

TLS is een door openbaarvervoerbedrijven opgerichte BV, die de introductie van een nieuwe OV-chipkaart voorbereidt. Vermeij: ,,Na mijn adviseurschap bij minister Netelenbos wilde ik weer met een team werken en het liefst een jong team. Ook wilde ik iets concreets voor de maatschappij doen en weer eens leiding geven. Dat kan ik wel, vind ik.''

Als manager stakeholders is Vermeij bij TLS verantwoordelijk voor het informeren en `aansturen' van de betrokken vervoerbedrijven, belangenorganisaties en overheden. Ze legt contacten, informeert de juiste mensen, organiseert bijeenkomsten en loodst de besluitvorming erdoor.

Het klikte meteen tussen TLS-directeur Kok en haar, vertelt ze. ,,Ik kende hem uit de tijd dat hij ook voor het department werkte, en toen hij bezig was een team voor TLS op te zetten, zei hij tegen me: ik heb nog een jonge manager nodig.''

Kok: ,,Ze heeft grote kwaliteiten. Ik had niet durven hopen dat ze ja zou zeggen. Een schot in de roos.''

Vriendin en partijgenote Marleen Barth: ,,Haar plaats op de PvdA-lijst was te laag. Ik geef haar groot gelijk dat ze niet ging wachten voor ze in de Kamer mocht.'' Vriend en partijgenoot, de historicus Jan Bank: ,,Roos betreedt altijd onbetreden paden.''

De laatste twee jaar was Vermeij politiek adviseur van Netelenbos. Vooral het tweede jaar – toen de minister steeds meer onder vuur lag – vond Vermeij moeilijk. ,,Ik stond dicht bij Netelenbos, ook als ze zich afreageerde...''

Vermeijs carrière begon bij de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Scriptiebegeleidster Jolande Withuis was verbaasd over haar keuze voor de praktische politiek. ,,En ik vond het opmerkelijk dat ze – feministe als ze was – zich bij de PvdA aansloot.'' Haar baan leidde tot opiniestukken in de landelijke dagbladen. Geruchtmakend was de aanval van haar en Frans Becker op de bezadigdheid binnen de PvdA.

Binnen haar opleiding geschiedenis koos de actieve studente Vermeij voor vrouwenstudies. Hier heerste een strenge feministische sfeer, waartegenover Vermeij zich kritisch opstelde. ,,Er ontstond discussie over of ik wel met een mannelijke studiegenoot naar een seminar mocht'', vertelt ze lachend. Haar scriptie, `De vrouwendingen van mej. mr. M.A. Tellegen', ging over de feministe, verzetsstrijdster en eerste vrouwelijke directeur van het kabinet van de koningin (Wilhelmina), Marie Anne Tellegen. Jan Bank: ,,Ik denk dat Tellegen een voorbeeld was voor Roos.''

In 1992 kreeg Vermeij voor haar scriptie de Johanna W.A. Naberprijs voor vrouwengeschiedenis.

In Haarlem woont ze samen met NIOD-historicus Remco Raben, die ze ontmoette tijdens haar studie, en met hun dochtertje Hannah en poes Sukkel. Met Raben schreef ze verscheidene wetenschappelijke artikelen. Raben: ,,Met je partner een artikel schrijven is als samen in de kano zitten: het is levensgevaarlijk voor je relatie.''