Dood oud-minister Luns alom betreurd

De dood van Joseph Luns, die negentien jaar minister van Buitenlandse Zaken was en vervolgens dertien jaar diende als secretaris-generaal van de NAVO, is alom betreurd. Luns overleed gisteren op 90-jarige leeftijd in Brussel, waar hij ook zal worden begraven.

Premier Kok sprak van een man ,,van uitzonderlijke statuur''. Volgens Kok was Luns een man met veel reliëf. ,,Omdat hij met zijn uitspraken regelmatig progressief Nederland de gordijnen injoeg'', aldus de premier in een verklaring, ,,zullen velen hem zich herinneren als een oerconservatieve man. Maar daarnaast zal bij velen ook zijn onnavolgbare humor in herinnering blijven.''

Ook een grote vijand van Luns, de journalist Willem Oltmans, die door de minister werd gehinderd in het uitoefenen van zijn werk, toonde zich verzoeningsgezind. ,,Hij heeft natuurlijk wel mijn leven verziekt met zijn rode kaart'', aldus Oltmans. ,,Op een gegeven moment is het klaar. Dan moet je je leven niet vergallen door door te gaan.'' Oltmans zei in Nova ervan uit te gaan dat Petrus bij de hemelpoort Luns zal bijpraten over wat er mis is gegaan tijdens het aardse bestaan van de oud-minister.

De secreraris-generaal van de NAVO, Lord Robertson, herinnerde eraan dat niemand de post van secretaris-generaal zo lang heeft bekleed als Luns. Dat weerspiegelde het vertrouwen dat de NAVO-staten in hem hadden, meende Robertson. ,,Zijn vaardigheden als diplomaat hielpen het bondgenootschap door veel crises heen en hielpen de vrede te handhaven in moeilijke tijden.''

Ook het CDA herdacht de katholiek Luns met waarderende woorden. ,,In Joseph Luns verliest de christen-democratie een markante persoonlijkheid'', stelde de nieuwe fractievoorzitter Maxime Verhagen in een schriftelijke verklaring.

Veel lof kreeg de overledene ook toegezwaaid van mensen, die zich in de jaren `50 en `60 hebben ingezet voor de Papoea's. ,,Joseph Luns was een groot man'', aldus Nicolaas Jouwe, voormalig adviseur van de Nederlandse regering. ,,Hij heeft alles gedaan wat hij kon om de Papoea's te beschermen.'' Ook Viktor Kaisiepo, een vertegenwoordiger van de Papoea's in Europa, betreurde de dood van Luns.