Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

`Witte' leraar voelt zich benadeeld

Onder autochtone leerkrachten op `zwarte' openbare scholen in Den Haag is onrust ontstaan omdat ze zich achtergesteld voelen bij allochtone collega's. Aanleiding is een brief van wethouder Heijnen (Onderwijs) waarin hij uitlegt dat voor allochtone leerkrachten andere regels voor arbeidsduurverkorting (adv) gelden dan voor autochtone leraren.

Op moslim- en hindoefeestdagen zijn de meeste leerlingen op zwarte scholen vrij zodat ze thuis hun religieuze feest kunnen vieren. De leerkrachten die zelf ook moslim of hindoe zijn, kunnen hiervoor bijzonder verlof krijgen, waarvoor ze geen adv-dagen hoeven in te leveren. De autochtone leerkrachten moeten op deze hoogtijdagen wel hun adv-dagen inleveren, zo schreef Heijnen (PvdA) in een brief aan de Haagse schoolbesturen.

De VVD heeft gisteren hierover vragen gesteld aan de wethouder. ,,We willen weten waarom deze regeling is verzonnen en of er sprake is van rechtsongelijkheid tussen de leraren op een dergelijke school'', zei VVD-raadslid Van den Heuvel, ,,als er sprake is van ongelijkheid, is dat natuurlijk onacceptabel.''

,,Deze regeling is noodzakelijk om het lerarentekort in te perken'', zei Heijnen. ,,Op een feestdag als het Suikerfeest voor moslims zijn er al zoveel kinderen en onderwijzers vrij, omdat we anders de andere kinderen wegens het lerarentekort naar huis moeten sturen is het beter dat de scholen die dagen collectief vrij zijn'', aldus de wethouder, ,,bovendien is er geen sprake van rechtsongelijkheid, omdat valt onder de regeling voor bijzonder verlof.''

Zijn eigen partij, de PvdA, is het met hem eens wat betreft het naar huis sturen van leerlingen, maar vindt dat er geen rechtsongelijkheid mag plaatsvinden. Het CDA maakt zich niet druk om de kwestie. ,,De schoolbesturen zijn zelf wel in staat om tot een compromis te komen met hun eigen personeel'', aldus raadslid Vonk.

De fractie van GroenLinks vindt ook dat er moet worden gekeken naar mogelijke rechtsongelijkheid. Haar woordvoerder Van Alphen zegt dat er alternatieven zijn om dit probleem op te lossen. ,,De scholen kunnen met hun leerkrachten afspraken maken over compensatie.''