Vanfleteren

De juiste naam van de maker van de foto bij het artikel Een zere huid (28 juni, pagina 17) is Stephan Vanfleteren.