SER: rechter straks overbelast

Rechters zouden nog meer overbelast worden als iedereen beroep kan instellen tegen trage bestuursorganen. Dat vreest de Sociaal-Economische Raad (SER), naar aanleiding van een kabinetsvoorstel. De SER toonde zich gisteren kritisch over het voorstel. Het plan is dat burgers direct bij de rechter beroep mogen instellen als een bestuursorgaan niet tijdig beslist over een verzoek. De burger hoeft dan niet eerst een bezwaarschrift in te dienen.