Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Regeerakkoord CDA, LPF en VVD

De onderhandelaars van CDA, LPF en VVD hebben overeenstemming bereikt over een beknopt regeerakkoord. Balkenende (CDA), Herben (LPF) en Zalm (VVD) hebben dat gisteravond meegedeeld na een laatste, zes uur durende onderhandelingsronde.

Het akkoord voorziet in lastenverlichting door afschaffing van het `kwartje van Kok' – een hartenwens van de LPF – en van de gemeentelijke onroerendezaakbelasting (OZB) voor particulieren, wat met name de VVD wilde. Het CDA is vooral tevreden over de kinderkorting en andere op het gezin gerichte faciliteiten, waarover al eerder bijzonderheden naar buiten waren gekomen.

De afschaffing van het `kwartje van Kok' en de OZB gaan pas ná 2004 in, terwijl lastenverzwaringen als de afschaffing van de spaarloonregeling, de lijfrenteaftrek en de `Zalm-snip' al volgend jaar hun beslag krijgen. De drie onderhandelaars zeiden op hun persconferentie te hopen dat de koopkracht van de burger in 2003 niet achteruitgaat. ,,Maar zuur gaat voor zoet uit'', aldus Herben. Volgens Zalm zal er, door de teruglopende economie en de inkomstendaling bij de overheid, volgend jaar maar weinig ruimte zijn voor lastenverlichting en nieuwe overheidsuitgaven.

De drie betoonden zich zeer tevreden over het onderhandelingsresultaat. Balkenende zei dat ,,het niet eenvoudig is geweest''. Herben roemde de ,,uitstekende sfeer, vol vertrouwen'' in de afgelopen weken. Precieze cijfers en plannen maakten de drie gisteren niet bekend.

Informateur Donner zal het akkoord morgen definitief verwoorden, alvorens het maandag voor een laatste beoordeling en eventuele amendering naar de Kamerfracties van CDA, LPF en VVD wordt gestuurd. Uiterlijk woensdag wordt het document, met zijn financiële bijlagen, openbaar. De Kamer kan er uiterlijk donderdag over debatteren, aldus Balkenende.

De bestuurscrisis binnen de LPF, die gisteren aan het licht trad, is op het verloop van de informatie niet van invloed geweest, verzekerden de onderhandelaars.

De LPF mag, daartoe uitgenodigd door CDA en VVD, nog beslissen of het `kwartje van Kok' door een verlaging van de accijns op benzine of een verlaging van de motorrijtuigenbelasting wordt verwezenlijkt. Met deze afschaffing is 500 miljoen euro gemoeid. De afschaffing van de OZB krijgt zijn beslag tegelijk met de invoering van een nieuw ziektekostenstelsel, vermoedelijk niet eerder dan in 2005. De OZB voor bedrijfsgebouwen blijft bestaan. Overigens liet Zalm doorschemeren dat de plannen voor lastenverlichting door het nieuwe kabinet opnieuw zullen worden bezien als er begrotingstekorten dreigen.

weekboek: pagina 3

hoofdartikel: pagina 9

www.nrc.nl: overzicht formatie