Overgang 2

Het artikel over overgangsklachten en behandeling daarvan met hormonen (`Bloed, zweet en tranen', W&O, 15 juni) is duidelijk geschreven met het oogmerk vrouwen bewust te maken van de mogelijkheid iets te doen tegen deze zeer vervelende klachten, die soms enkele jaren kunnen voortduren. Ofschoon ik niets wil afdoen aan de inbreuk die deze klachten kunnen hebben op de kwaliteit van leven, noch aan de effectiviteit van hormoonbehandeling om opvliegers te bestrijden, meen ik dat de nadelige effecten van hormoonbehandeling onderbelicht worden en zelfs onjuist zijn weergegeven.

Jannetje Koelewijn verwijst terecht naar de enige gerandomiseerde studie waarbij oudere vrouwen met een eerder hartinfarct een behandeling met oestrogenen (in combinatie met progestageen) óf placebo kregen toegewezen (S. Hulley en anderen, Journal of the American Medical Association, 1998). Van elke 1.000 vrouwen die de hormoonbehandeling kregen toegewezen, kregen in het eerste jaar bijna 10 vrouwen veneuze trombose of longembolieën, tegenover 3 in de groep met placebo behandelde vrouwen. Dit zijn voorwaar andere getallen dan die in het artikel zijn opgegeven (3 respectievelijk 1 op 10.000 vrouwen), wat derhalve de keus om wel of niet te kiezen voor een hormoonbehandeling om opvliegers te bestrijden kan beïnvloeden. Thans worden zowel in de Verenigde Staten als in het Verenigd Koninkrijk zeer grote onderzoeken uitgevoerd die hopelijk over enkele jaren duidelijkheid zullen verschaffen over het effect van hormoonbehandeling op diverse hart- en vaataandoeningen.