LPF polst Bomhoff voor ministerspost

De Lijst Pim Fortuyn is in gesprek met hoogleraar en columnist Eduard Bomhoff over een post in het aanstaande kabinet van CDA, LFP en VVD. Het gaat om oriënterende gesprekken waarbij nog geen toezeggingen zijn gedaan. Bomhoff is lid van de Partij van de Arbeid en was in het verleden betrokken bij economendebatten in die partij.

In het dagelijks leven is de 58-jarige Bomhoff hoogleraar economie aan de Universiteit Nyenrode. Ook is hij directeur van het onderzoeksinstituut Nyfer. Daarnaast schrijft hij elke twee weken een column op de opiniepagina van NRC Handelsblad. Bomhoff wilde in dit stadium nog geen commentaar geven.

Eén van de posten waarvoor Bomhoff in aanmerking zou kunnen komen is die van minister van Volksgezondheid. Hij heeft uitgesproken ideëen over de wijze waarop deze in Nederland is georganiseerd. In het onlangs verschenen boek `Leven na Paars?' onder redactie van de PvdA'ers Jet Bussemaker en Rick van der Ploeg, hield Bomhoff een fel pleidooi voor een drastische sanering van de gezondheidszorg. Volgens hem was een ,,perestrojka'' in deze sector nodig zodat de capaciteit snel en efficiënter kan worden ingezet om zieke mensen te helpen.

Een delegatie uit de LPF-fractie heeft de aflopen weken met diverse kandidaten gesproken over een post in het kabinet. Daarbij is geassisteerd door ex-McKinsey-topman Wouter Huijbregtsen.

Het ligt in de verwachting dat de LPF in een nieuw kabinet vier ministers mag leveren. Hetzelfde zou gelden voor de VVD. Het CDA kan rekenen op zes ministers onder wie de minister-president. De `personele' fase van de formatie begint formeel als er een formateur is benoemd.

Algemeen is de verwachting dat CDA-leider Balkenende hiertoe eind volgende week zal worden aangezocht.