Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Laurus: kiezen tussen twee kwaden

De aandeelhouders van Laurus stemden gisteren voor overname door het Franse Casino. Maar grootaandeelhouder Albada Jelgersma zint nog op een plan dit te dwarsbomen onder verwijzing naar een vormfout.

Supermarktbedrijf Laurus stond gisteren lange tijd aan de rand van de afgrond. Op de aandeelhoudersvergadering werden directie en raad van commissarissen acht uren gekritiseerd om de fouten van de afgelopen jaren. Het reddingsplan van het Franse Casino wierp honderden vragen op en tot ver in de middag was er een kans dat grootaandeelhouder en oud-commissaris Eric Albada Jelgersma een konijn uit zijn hoed toverde.

Zelfs het administratiekantoor, dat het stemrecht had van 42 procent van de certificaathouders, sprak dreigende taal. Doorgaans zijn ze een spreekbuis van de bedrijfsleiding, ditmaal niet. Voorzitter Hessel de Jong merkte in het begin van de vergadering op dat het administratiekantoor geen standpunt had bepaald en zei er meteen bij dat het pas een beslissing zou nemen na alle voors en tegens te hebben aangehoord. De Jong vroeg alvast een schorsing aan voordat de stemming over het reddingsplan zou plaatsvinden.

Ondanks dat aandeelhouders er ,,erg karig'' vanaf kwamen, gaf De Jong aan het eind van de dag toch zijn fiat. Hij liet zich overtuigen door verklaringen van Casino, de drie banken en toeleveranciers dat ze zich mogelijk zouden terugtrekken als het reddingsplan werd weggestemd. Cruciaal was dat Albada Jelgersma, en in zijn kielzog adviesbureau Déminor, niet in staat bleek met een concreet alternatief voor het principeakkoord te presenteren. Na afloop van de vergadering verklaarde De Jong dat het administratiekantoor in dat geval serieus had overwogen tegen te stemmen.

De tegenpartij rolde haar spierballen. Déminor-directeur Paul Frentrop stelde enkele financiële mensen voor, waarvan één een spitse powerpointpresentatie gaf. Ook Albada Jelgersma zei enkele woorden. Klap op de vuurpijl moest een rede zijn van de `onafhankelijke' Belgische investmentbank Petercam, maar de bankier had weinig te zeggen. Gedelegeerd commissaris Jan Michiel Hessels, tijdelijk baas van Laurus, sprak later in de wandelgangen spottend over `dat meisje van Petercam'.

Aandeelhouders moesten kiezen uit twee kwaden. Akkoord gaan met het plan van Casino betekende een sterke verwatering van het aandelenkapitaal, waardoor de al gevoelig gedaalde beurskoers met nog eens driekwart zou afnemen. Bovendien was het gevoel dat er in de toekomst weinig muziek zou zitten in de koers: Casino heeft de komende jaren belang bij een lage koers, zodat ze goedkoop gebruik kunnen maken van haar recht het belang van 38,6 procent uit te breiden naar 51 procent.

Uitstel van het besluit met één of twee maanden had het risico dat Casino zou afhaken. Daarnaast wees Hessels erop dat het geld bij Laurus echt op is. Alle kredieten en standbykredieten, ten bedrage van 830 miljoen euro, zijn verbrand. ,,In feite hebben we alleen nog het geld dat bij de winkels van Edah, Super De Boers en Konmar in de kassa's zit", schetste hij de deplorabele toestand. ,,En de banken hebben laten weten dat ze er niet één cent extra in stoppen''.

Daarbij komt dat zich het afgelopen jaar geen enkele geïnteresseerde had gemeld, op de Amerikaanse investeringsmaatschappij Kohlberg Kravis Roberts (KKR) na. Probleem was dat KKR alleen Laurus-Nederland wilde kopen. Uitstel was volgens Hessels dus zinloos, temeer daar het verlies dagelijks opliep, omdat Laurus geen geld meer heeft om de herstructurering door te zetten. Om de urgentie van de Casinodeal in te wrijven, benadrukte Hessels dat er ,,op dit moment bij de Lauruswinkels nog niets zichtbaar is van een opgaande lijn''.

Uiteindelijk stemde slechts drie procent van de aandeelhouders tegen het reddingsplan van Casino. Van de houders van 128 miljoen certificaten de houders van 75 miljoen certificaten voor het reddingsplan van de Fransen en 2 miljoen tegen. De rest, onder wie Albada Jelgersma en Déminor, onthield zich van stemming. Albada Jelgersma had vorige maand Hessels beloofd niet tegen te zullen stemmen als er geen redelijk alternatief was. Albada Jelgersma leed voor de tweede keer deze week een nederlaag, na eerder een kort geding voor de Ondernemingskamer te hebben verloren.

Toch zei woordvoerder Ruud Kiep na afloop dat de grootaandeelhouder zich beraadt over nieuwe stappen. Denkbaar is dat Albada Jelgersma alsnog probeert het reddingsplan te dwarsbomen op grond van het vonnis van de Ondernemingskamer van afgelopen woensdag, waarin wordt gesproken van fouten van Laurus bij het oproepen van haar aandeelhouders. Ook het memorandum, dat verscheen als toelichting op het reddingsplan, laat een juridisch gaatje open. Daarin kan mogelijk worden gelezen dat Albada Jelgersma's belang in Laurus niet zonder zijn instemming zo sterk mag verwateren. Afhankelijk van hoe de claim-emissie de komende weken verloopt, vermindert de participatie van zijn bv's van 34,1 procent nu naar 7,7 tot 16,6 procent.

Nadat het administratiekantoor zijn stemverklaring had afgelegd, was de spanning er bij de aanwezigen af. Een verklaard tegenstander van de Casinodeal riep tegen president-commissaris Kees Storm dat het hem niet lukte op de nee-toets van het stemapparaat te drukken. Storm: ,,Dan moet je maar op de ja-knop drukken''. Het was de eerste keer dat de zaal lachte.