Japanse premier

Op de opiniepagina van 24 juni gaat David Ignatius in op de dalende populariteit van de Japanse premier Koizumi. Volgens Ignatius tonen de dalende peilingen het ongenoegen van de Japanners over het uitblijven van grootschalige hervormingen in de economie en het politiek systeem.

Men mag twijfelen aan de juistheid van die analyse. De Japanner is doorgaans goed op de hoogte van de beperkingen van de invloed van zijn premier. Door te veronderstellen dat de Japanners bij het aantreden van Koizumi geloofden dat hij de Japanse economie en politiek diepsnijdend zou kunnen veranderen, en dat zij hem nu ontgoocheld de rug toekeren, doet Ignatius hun mijns inziens tekort.

De premier heeft een aantal maanden kunnen profiteren van een `hype' rond zijn persoon, die gebaseerd was op zijn onorthodoxe verschijning. De directheid waarmee hij problemen bij de naam noemde, vormde daarbij een belangrijk onderdeel van zijn imago.

De door Ignatius genoemde toestanden, waarbij groepen vrouwen zich stortten op uitgestalde Koizumi-souvenirs, zegt veel over het soort van populariteit waarop de premier bij een deel van de bevolking kon bogen. Geen volk zo modegevoelig als het Japanse volk. Maar zoals elke modegril, verliest nu ook de `Koizumi-hype' zijn aantrekkingskracht.