Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Fusie verzekeraars gaat niet door

De voorgenomen fusie tussen de verzekeraars VGZ, Univé en IZA gaat niet door. Uit onderzoek is gebleken dat de voordelen van de fusie pas in 2007 zichtbaar zouden worden.

De drie verzekeraars gingen er vanuit dat dit al binnen twee tot drie jaar zou zijn. Door het samengaan van VGZ, Univé en IZA zou de grootste zorgverzekeraar van Nederland ontstaan, met 3.900 werknemers en 3,7 miljoen verzekerden, waarvan 3,2 miljoen zorgverzekerden.

VGZ en IZA, de zorgverzekeraar voor ambtenaren, gaan waarschijnlijk wel met elkaar fuseren. Hierdoor ontstaat een bedrijf met 2,5 miljoen zorgverzekerden. In verband met de invoering van het nieuwe zorgstelsel heeft VGZ zich als doel gesteld drie miljoen verzekerden te hebben. Univé denkt met 1,2 miljoen verzekerden de komende jaren zelfstandig te kunnen blijven.

VGZ en IZA zijn al geruime tijd met elkaar in gesprek over een fusie. Eind vorig jaar werd Univé bij de besprekingen betrokken. In maart spraken de drie verzekeraars de intentie uit te fuseren. Univé heeft behalve zorgverzekeringen ook brand-, schade- en levensverzekeringen in haar pakket.

De coöperatieve verzekeraar is sterk vertegenwoordigd in het westen, noorden en oosten terwijl VGZ marktleider in Zuid-Nederland is. IZA verzorgt de ziektekostenverzekering voor vrijwel alle Nederlandse gemeenteambtenaren en de provincie Limburg. De fusie moest ertoe leiden dat de verzekeraars elkaars produkten gingen verkopen en nauw gingen samenwerken op IT-gebied.