Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Media

Einde van een welles-nietesdiscussie

NRC Handelsblad is niet politiek correct, betoogde hoofdredacteur Folkert Jensma op deze pagina. Dat deed hij naar aanleiding van kritiek op tekortkomende berichtgeving van kranten die klinkt sinds de moord op Pim Fortuyn. Een laatste selectie lezersreacties.

Onmisbare clown

Laat ik vooropstellen dat ik grote waardering heb voor uw dagblad. Kwaliteit en niveau staan volgens mij op eenzame hoogte. Het bewaken daarvan is uw eerste en voornaamste taak en tot op heden is U dat aardig gelukt.

Gelukkig geeft uw krant de lezer de mogelijkheid kennis te nemen van soms uiteenlopende visies. Ik ben nu juist abonnee van de NRC om niet het gevaar te lopen met een dagelijkse eenheidsworst te worden geconfronteerd.

Dat betekent ook dat ik het vaak oneens ben met hoofdredactionele artikelen. Hetzelfde geldt voor de columns. Maar de overall-kwaliteit weerhoudt mij elke keer om gefrustreerd mijn abonnement op te zeggen. Commentaar van lezers wordt sportief weergegeven en ook heb ik de indruk dat de lezer wel degelijk serieus wordt genomen.

De veelheid aan columns is een belangrijk onderdeel van uw product. Ik zou ze niet graag willen missen. Dat daarin veelal meningen worden verkondigd die niet noodzakelijkerwijs sporen met de opvattingen van de redactie en vele lezers, mag geen reden zijn om ze af te schaffen. Wel, vind ik, dient de redactie steeds alert te zijn dat het niveau van die schrijfsels de toets der kritiek blijft doorstaan. Ik noem er enkele.

Ik was een van velen die zich indertijd verbaasden dat de redactie ruimte beschikbaar stelde voor columns van Paul de Leeuw. Ook ik vond de inhoud erbarmelijk en zie, de `Leeuwenbekjes' zijn geruisloos verdwenen. Dat had volgens mij voornamelijk te maken met het ontbreken van enige kwaliteit. Als ik het goed zie, heeft de redactie op dit punt haar vergissing ingezien.

Steeds meer commentaar is te lezen over de opvattingen van Elsbeth Etty. Verheugend was dat zij enkele weken geleden toegaf dat zijzelf het ook allemaal niet meer zo zag zitten. Dat zij een beetje de weg kwijt is, moet dan ook niet direct worden afgestraft. Desalniettemin vind ik dat de kwaliteit van haar columns in de gevarenzone is beland.

De columns van Youp van 't Hek zijn natuurlijk vermakelijk. Het commentaar van deze politieke onbenul is puur theater. Je kunt er smakelijk om lachen. Hij zet zich tegen alles en iedereen af en vergeet dat hij zelf in zijn particuliere leven het voorbeeld is van een nouveau riche grachten-yup die het succes naar het hoofd is gestegen. Waarschijnlijk heeft hij zelf niet eens in de gaten dat hij zijn psyche voor iedereen te kijk zet. Zijn opvattingen verandert hij net zo gemakkelijk. Op kinderlijke en doorzichtige wijze probeert hij lezers wijs te maken dat dingen die hij eerder heeft gezegd eigenlijk niet gezegd zijn. Neem bijvoorbeeld de Fortuyn-kwestie: maandenlang heeft hij op een niet meer zo humoristische maar kwaadaardige wijze de man geprobeerd af te maken. Vlak na zijn dood was hij erg aangeslagen. Hij stopte daarom uit piëteit zijn optredens en Pim was altijd zo'n dankbaar product geweest voor milde spot (niet zeggende dat hij op kwaadaardige wijze een soort persoonlijke vete met de man uitvocht en zijn voorstelling geheel in het kader stond van een persiflage op Fortuyn). Maar ik wil deze clown niet graag missen.

Dan het artikel van Uw hoofdredacteur als reactie op het stuk van de heer Greven. Hoewel van hoog journalistiek niveau, komt hier toch een beetje de Youp van 't Hek-methode om de hoek kijken. Wat wil de scribent nu eigenlijk? Zeggen dat hij het zo niet bedoeld heeft of persisteren. Ik word er geen wijs uit.

Enige citaten: ,,Uitgerekend op de middag dat Fortuyn vermoord werd oefende het commentaar scherpe kritiek op zijn anti-buitenlanderstandpunten, die naar xenofobie en racisme neigden.'' Hier herhaalt de schrijver onverkort wat hij een aantal weken ook al vond. Dus zijn mening is niet veranderd en dat siert hem. Dat laat onverlet dat ik dit een kortzichtige en primitieve vertaling vind van wat Fortuyn bedoelde. Maar daar moet ruimte voor zijn.

En dan komt het: ,,Natuurlijk is er achteraf kritiek mogelijk op woordkeus, op de relevantie van historische vergelijkingen, op toonhoogte.'' Meer niet! Daar wordt toch impliciet beweerd dat het stuk niet deugde? Als al deze fouten worden toegegeven, hoe kan er dan beweerd worden dat hier op een verantwoorde manier objectieve journalistiek wordt bedreven. Hier wordt eigenlijk aangegeven dat het stuk zeer tendentieus was. Jammer dat uw hoofdredacteur, die ik intellectueel heel wat hoger inschat dan meneer Youp, er ook zo gemakkelijk van af denkt te komen. En bovendien het kritisch vermogen van de gemiddelde lezer zo onderschat.

Toch moet er ruimte zijn voor vergissingen en fouten, zonder iemand meteen te verketteren. Dat zou ik zeker uw hoofdredacteur niet willen aandoen.