Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Media

Einde van een welles-nietesdiscussie

NRC Handelsblad is niet politiek correct, betoogde hoofdredacteur Folkert Jensma op deze pagina. Dat deed hij naar aanleiding van kritiek op tekortkomende berichtgeving van kranten die klinkt sinds de moord op Pim Fortuyn. Een laatste selectie lezersreacties.

Eenzijdige voorkeur

In het afgelopen Zaterdags Bijvoegsel verweert hoofdredacteur Folkert Jensma zich uitvoerig tegen de aantijging van Jan Greven dat NRC/Handelsblad de spreekbuis zou zijn van het `intelllectuele establishment'. Hij schrijft: ,,Uiteindelijk is dit een geseculariseerde redactie van een pluriforme krant waar de ratio voorop staat, niet het geloof.'' Maar als die redactie zich als `geseculariseerd' beschrijft, dan is zij niet `pluriform', maar geeft zij blijk van een eenzijdige voorkeur. Dat ratio en geloof (en geloof en wetenschap) elkaar niet verdragen is het populaire misverstand dat nu juist het kenmerk is van het intellectuele establishment. Wie gelovig is kan niet rationeel denken, en wie rationeel denkt kan niet gelovig zijn.

Dat de redactie een `groot wantrouwen' koestert jegens `collectiviteiten' en een even groot wantrouwen jegens `gelovigen en dogmatici', zoals Jensma ons meedeelt, krijgen katholieke en andere gelovige lezers van deze krant regelmatig onder ogen, meestal in een toonaard die duidelijk te kennen geeft hoe weinig de redactie en haar columnisten van de collectiveit `Kerk' en van gelovigen moeten hebben.