Directeur FBI bedankt moslims

De directeur van de Amerikaanse Federale Recherche (FBI), Robert Mueller, heeft gisteren Amerikaanse moslims bedankt voor hun ,,substantiële hulp'' bij het regeringsonderzoek naar de aan de moslim-extremist Osama bin Laden toegeschreven aanslagen van 11 september. Tijdens een omstreden bezoek aan de Amerikaanse Moslimraad in Alexandria (Virginia) merkte Mueller op dat enkele mensen die met de groep worden geassocieerd, eerder steun voor een terroristische organisatie – de Palestijnse groep Hamas – hebben geuit. Maar hij zei dat de Moslimraad nu naar het midden van de samenleving is opgeschoven, en dat ,,we allemaal in deze oorlog [..] samen moeten zijn''. Twee rabbijnen die protesteerden tegen Muellers bezoek werden uit de bijeenkomst weggeleid.