Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Arbeidsmarkt

Bewoners Het Dorp verhuizen

Het Dorp, een woongemeenschap voor gehandicapten bij Arnhem overweegt hulpbehoevende gehandicapten en zelfstandige bewoners in de toekomst apart onder te brengen. Dat liet Het Dorp gisteren weten bij monde van manager H. Blanke. Nu wonen hulpbehoevende en meer zelfstandige gehandicapten nog door elkaar. De druk op personeel en bewoners neemt daardoor te veel toe.

De nieuwe opzet van de woonvorm, waar mensen met een lichamelijke handicap zelfstandig leven, is nodig omdat nieuwe bewoners in toenemende mate behoefte hebben aan zorg, constateert Blanke. Momenteel telt Het Dorp, dat dit jaar veertig jaar bestaat, 320 inwoners.

Door die toenemende vraag naar zorg dreigt de oorspronkelijke, zelfstandige woonfunctie van Het Dorp naar de achtergrond te schuiven. Dat stuit vooral bij de veertig overgebleven eerste bewoners op weerstand.

De Siza Dorp Groep, eigenaar van Het Dorp, bekijkt hoe de nieuwe situatie het hoofd te bieden. Volgens een onderzoeksrapport van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) moet de woonvorm honderd plaatsen voor gehandicapten schrappen om verantwoorde zorg te garanderen. Volgens Blanke onderzoekt het bestuur echter verschillende mogelijkheden.

Het spreiden van zelfstandige en hulpbehoevende bewoners moet de werkdruk omlaag helpen. Volgens het NIZW staat het personeel momenteel onder hoge psychische en geestelijke druk. Volgens Blanke heeft Het Dorp echter ,,lichte problemen'' bij het werven van nieuw personeel.

De Siza Dorp Groep wil de bewoners zoveel mogelijk betrekken bij de besluitvorming over de toekomst. Eventuele nieuwbouw behoort tot de mogelijkheden. ,,We hebben nog ruimte voor extra behuizing'', aldus Blanke. Hij sluit een nieuwe inzamelingsactie voor nieuwbouw niet uit.

Het Dorp kwam veertig jaar geleden tot stand na een inzamelingsactie op televisie geleid door presentatrice Mies Bouwman. Daarbij werd een recordbedrag van 12 miljoen gulden ingezameld.