Steun voor windmolenpark

Tien natuur- en milieuorganisaties steunen de ontwikkeling van windmolenparken in zee. In hun nota `Frisse Zeewind' staan de voorwaarden waaraan windturbines buiten de territoriale wateren moeten voldoen. De organisaties vragen de overheid op een weloverwogen wijze de ontwikkeling van windturbines in zee te ondersteunen. Dit is nodig om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Proefparken, uitvoerig onderzoek naar de effecten op natuur en veiligheid, het aanwijzen van voorkeursgebieden en gefaseerd bouwen zijn noodzakelijke onderdelen, aldus de nota.