Slachtoffers 11/9

Brandweerlieden en constructiewerkers hebben afgelopen week resten van een tiental mensen gevonden in de ruïnes van gebouwen die grensden aan het World Trade Center in New York. Bij de aanslagen van 11 september vorig jaar, waarbij twee gekaapte vliegtuigen zich in het WTC boorden, vonden meer dan 2800 mensen de dood. Van hen zijn er ruim 1100 geïdentificeerd.