Rotzooi inademen

Je mag nog maar tachtig kilometer per uur rijden op de snelweg langs het Rotterdamse stadsdeel Overschie. Voor een beter milieu in de woonstraten langs een van de drukste verkeersknooppunten van Nederland.

Het is voor het eerst dat Rijkswaterstaat om deze reden een snelheidsbeperking op het rijkswegennet instelt. Per dag houden drieduizend automobilisten zich daar niet aan. Zij krijgen een bekeuring. Rijkswaterstaat heeft even uitgerekend dat het weinig zin heeft om harder te willen rijden. Als gevolg van de snelheidsbeperking duurt de reis over de betreffende zestienhonderd meter slechts achttien seconden langer.

De maatregel is afgedwongen door de actiegroep Gezond Overschie, bewoners die dagelijks vieze lucht inademen gelijk aan het roken van zeventien sigaretten. Mensen die op luttele meters van de snelweg wonen, zijn tevreden over de snelheidsbeperking. Het geluid is naar schatting met een kwart afgenomen en ook de lucht zal allicht schoner zijn. Ook de doorstroming van het verkeer is na de snelheidsbeperking verbeterd. Er staan minder files. Bewoners die hun hond langs de A13 uitlaten, constateren dat de files nu bij Delft staan.

In de klaslokalen van basisschool De Regenboog aan de snelweg is het effect ook te merken. Je ruikt en hoort de weg nog wel, zoals leerlingen in werkstukken schrijven, maar toen onlangs een jongen bij het maken van een Cito-toets vroeg of het raam dicht mocht, was dat niet wegens de langsrazende vrachtwagens, maar omdat de kleuters op het speelplein te veel herrie maakten. Een goed teken. Op straat moeten medewerkers van Rijkswaterstaat lachen om het idee dat het lawaai alleen minder is geworden als gevolg van de snelheidsbeperking. Zij leggen de laatste hand aan een hypermodern en kunstzinnig geluidsscherm.

Een gevoelig punt blijft de luchtkwaliteit. Onderzoekers van DCMR Milieudienst Rijnmond vertellen dat de hoeveelheid stikstofdioxide die de longfunctie op langere termijn kan aantasten, vorig jaar ver boven de norm lag die over acht jaar volgens een richtlijn van de Europese Unie moet zijn bereikt. Een lagere snelheid is niet voldoende om die norm te halen. Alleen dankzij schone motoren en minder vervuiling door industrie en andere wegen wordt de norm gehaald, zeggen onderzoekers.

De actievoerders willen meer. Ze eisen dat de rijksweg verdwijnt en verandert in een stadsweg met verkeerslichten. Dat kan best, zeggen ze, door eindelijk dat paar kilometer lange stuk A4 tussen Delft en Vlaardingen aan te leggen, plus een stuk snelweg tussen Zestienhoven en Terbregseplein. En ze menen het. Er zijn mensen die de weg willen blokkeren, waarschuwen de actievoerders, want op sommige dagen lijkt de overlast mee te vallen, maar als het acht graden is en mistig en windstil, dan wil niemand ons meer interviewen, want wat je dan inademt, zeggen ze, is geen zuurstof maar rotzooi.