Huisartsen blazen staking na overleg af

De staking vanaf 1 juli van huisartsen voor een betere beloning van avond-, nacht- en weekeinddiensten is van de baan. Vanmorgen kwamen de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de koepel van Zorgverzekeraars en het ministerie van VWS overeen dat er een nieuw beloningssysteem wordt ingevoerd waardoor de honorering van de diensten in onaangename uren wordt opgetrokken van 20 naar 30 euro per consult.

Voorzitter B. Vos van de LHV zegt dat hiermee is tegemoetgekomen aan de eis van de LHV. Hij adviseert zijn leden de stakingsdreiging in te trekken.

In het nieuwe beloningssysteem wordt afgestapt van een tarief per consult. Daarvoor in plaats komt een uurtarief van ruim 45 euro voor de avond-, nacht- en weekeinddiensten. Dit uurtarief wordt nog vandaag voorgelegd aan het College Tarieven Gezondheidszorg, die hierover advies uitbrengt aan minister Borst (Volksgezondheid). De bewindsvrouw heeft het laatste woord.

Daarnaast wordt een stuurgroep van vertegenwoordigers van de LHV, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie ingesteld, die de komende maanden een oplossing moet zoeken voor het dreigende tekort van vier tot vijf miljoen huisartsen i 2006. De LHV wil dat de opleidingscapaciteit wordt opgetrokken van 420 naar 700 plaatsen, dat huisartsen administratieve ondersteuning krijgen en dat voorkomen wordt dat oudere artsen vervroegd uitstromen door hen geen avond- nacht- en weekenddiensten meer te laten draaien.

Gerectificeerd

Huisartsen

Het artikel Huisartsen blazen staking na overleg af (10 juni, pagina 3) noemt een dreigend tekort van vier tot vijf miljoen huisartsen in 2006. Het gaat om vier tot vijf miljoen Nederlanders die volgens de landelijke huisartsenvereniging LHV in 2006 geen huisarts dreigen te hebben.