Geld Belvedere in architectuurfonds

Het Stimuleringsfonds voor de Architectuur beheert voortaan het budget van de subsidieregeling Belvedere. De regeling is bedoeld voor projecten in de ruimtelijke ordening die rekening houden met cultureel-historische aspecten in het landschap. Per jaar mag het fonds 4,5 miljoen euro verdelen. Het kabinet wil via de subsidies cultureel erfgoed beschermen tegen maar ook benutten in ruimtelijke ontwikkeling.