Gedeelde eerste prijs Archiprix

Rob Willemse en Harm Timmermans, studenten architectuur aan de TU Eindhoven, hebben voor hun afstudeerprojecten de gedeelde eerste prijs van Archiprix 2002 gekregen. De Stichting Archiprix is een samenwerkingsverband van Nederlandse onderwijsinstellingen voor hoger onderwijs op het gebied van architectuur, stedebouw en landschapsarchitectuur.