Extra geld voor monumenten

Er gaat 29,6 miljoen euro extra naar `belangrijke' monumenten. Dat heeft het kabinet besloten. Kanditaten zijn bijvoorbeeld de Grote of St. Laurenskerk in Alkmaar en Kasteel Amerongen in Amerongen. In 2001 stelde het kabinet 90 miljoen euro beschikbaar om de restauratieachterstand bij grote rijksmonumenten aan te pakken. Van de 69 aanvragen die aan de selectiecriteria voldeden, waren er 42 volledig en 11 deels gehonoreerd. De bijna 30 miljoen euro extra is bestemd voor die elf monumenten.