Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

Studieprofielen

Verontrust heb ik kennisgenomen van het artikel `Voeg oude studies samen in profielen' (NRC Handelsblad, 23 mei).

De Vereniging van Universiteiten, de VSNU, bepleit in twee rapporten om zowel het alfa- als het bèta-onderwijs drastisch te reorganiseren, door bestaande studies als wiskunde en moderne talen te schrappen, en te vervangen door brede `profielen'. Zo zal men voortaan geen Duits meer studeren, maar `taal en communicatie', geen biologie, maar `levenswetenschappen en technologie'.

Het belangrijkste argument van de VSNU is dat deze nieuwe organisatie meer studenten zou lokken. Het lijkt me zeer twijfelachtig, of een studie met zo'n algemene naam als `historische wetenschappen en regiostudies' meer studenten zou trekken. Specialisatie is een van de kenmerken van de universiteit, dat niet tot een beroep leidt, maar het leidt een academicus op, die gespecialiseerd is in een vakgebied, en vervolgens inzetbaar is in verschillende beroepen. De universiteit moet boven de waan van de dag staan en blijven zoeken naar de wetenschappelijke wijsheid. En dat gaat niet lukken als er zogenaamde profielen komen.