Veel meer antisemitische uitingen

Het aantal uitingen van antisemitisme in Nederland is het afgelopen jaar aanzienlijk toegenomen en de zwaarte van deze uitingen is verergerd. Dat meldt het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) in zijn jaarverslag.

De incidenten variëren van een bedreiging met een pistool, bedreigingen met de dood, fysiek geweld, scheldpartijen op straat tot antisemitische e-mails, brieven en faxen. Het rapport gaat over vorig jaar en de eerste vier maanden van 2002.

Hadassa Hirschfeld, adjunctdirecteur van het CIDI, wijt de opvallende toename vooral in de eerste vier maanden van dit jaar voor een deel aan het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Volgens haar is een opvallend groot aantal van de antisemitische uitingen afkomstig van Marokkaanse jongeren, die zich laten beïnvloeden door de anti-joodse retoriek van Arabische media.

Hirschfeld pleit voor de oprichting van het Overlegorgaan Religie en Levensbeschouwing, dat een ,,brug moet slaan tussen moslims en joden'' in Nederland. Dit orgaan moet ook de regering adviseren over onderwerpen als de grenzen van godsdienstvrijheid en samenleven in een pluriforme maatschappij. Mohammed Sini van de Werkgroep Islam en Burgerschap steunt de oproep van Hirschfeld.

Said Bouddouft van het Samenwerkingsverband van Marokkanen en Tunesiërs meent dat zowel de joodse als de Marokkaanse gemeenschap zich minder zou moeten inlaten met het conflict in het Midden-Oosten. Bouddouft, die de agressie jegens joden niet wenst goed te praten, verwijt het CIDI het antisemitisme te gebruiken om de tegenstanders van Israël ,,de mond te snoeren''. ,,Zo willen ze de protesten tegen de Israëlische staat voorkomen'', aldus Bouddouft.

Volgens Hirschfeld zijn kritische uitingen over de politiek van Israël niet als antisemitisch opgenomen in het jaarverslag. Hirschfeld zegt ook dat de belagers van joden niet altijd Marokkaanse jongeren zijn. ,Antisemitisme is een breder maatschappelijk probleem'', zegt Hirschfeld. Zij verwijt de Nederlandse overheid en justitie laksheid. ,,Antisemitisme is heel lang gedoogd'', aldus Hirschfeld. Zo is een gewenning ontstaan, meent de adjunct-directeur van het CIDI. Spreekkoren met `dood aan de joden' zouden enkele jaren geleden nog ondenkbaar zijn geweest.

Doordat justitie weigerde daders van antisemitisme te vervolgen, is er geen signaal van de overheid uitgegaan, meent Hirschfeld. ,,Ook aangiften tegen beledigende brieven worden geseponeerd en uitingen als `Hamas, Hamas, joden aan het gas' worden vrijwel geen strobreed in de weg gelegd'', stelt het CIDI. Volgens het centrum durven steeds minder orthodoxe joden in Amsterdam met een keppel de straat op te gaan.

In een brief aan de informateur en de fractievoorzitters van CDA, LPF en VVD vraagt het CIDI om serieuze maatregelen tegen antisemitisme en andere vormen van intolerantie. Aangiften moeten serieuzer worden behandeld. De kennis bij politie en justitie over antisemitisme en racisme moet worden vergroot. Justitie moet burgers ook op een fatsoenlijke wijze informeren over de voortgang van hun aangiften.

Verder wil het CIDI dat op scholen lespakketten worden ingevoerd die het creëren van een respectvolle en verdraagzame samenleving helpen bevorderen.